Vacatures

vacature bastrombone  (70%)

 

Datum proefspel: 6 maart 2019

Locatie: Q-Factory, Atlantisplein 1, Amsterdam

Reageren voor: 16 januari 2019

Datum indiensttreding: 1 juni 2019

 

Repertoire

 • A. Lebedev – Concerto No.1 t/m cadens (herziene versie 1980)
 • Orkestfragmenten
 • Kamermuziek

Arbeidsvoorwaarden

 • Een dienstverband voor bepaalde tijd met de intentie om dit bij wederzijdse tevredenheid om te zetten in een dienstverband voor onbepaalde tijd.
 • Contractomvang is 70 % (0,7 fte).
 • Bruto salaris: conform schaal 1 van de cao Nederlandse Orkesten.
 • Deelname in het pensioenfonds ABP.

Selectieprocedure

 • De proefspelcommissie behoudt zich het recht voor uit de aanmeldingen een voorselectie te maken.
 • Op basis van EU wetgeving kunnen wij voor dit proefspel alleen musici uitnodigen die afkomstig zijn uit een EU of EER land of die in bezit zijn van een permanente werk- en verblijfsvergunning voor Nederland.
 • Het proefspel zal bestaan uit drie rondes. In de eerste ronde wordt het solostuk gevraagd. In de tweede ronde de orkestpartijen en in de 3e ronde zal gevraagd worden een stuk kamermuziek te spelen met leden uit het orkest. De selectiecommissie bepaalt steeds wie er doorgaan naar een volgende ronde. Alle rondes vinden plaats op 6 maart 2019 in Q-Factory.
 • Een sollicitatiegesprek maakt bij gewonnen proefspel deel uit van de selectieprocedure.
 • Aanmelden kan tot uiterlijk 16 januari 2019 en geschiedt online via https://www.muv.ac/en/vac/het-balletorkest-trombone

Nadere informatie:

Het proefspel vindt plaats in Amsterdam. Voor informatie over de proefspelprocedure kunt u contact opnemen met Jeroen van Dijk (j.vandijk@hetballetorkest.nl)

 

 

 

 

 

Wanneer er vacatures bij Het Balletorkest zijn worden deze bekend gemaakt op onze website.

Open sollicitaties kunnen gestuurd worden aan info@hetballetorkest.nl, deze worden alleen opgevolgd indien daartoe aanleiding bestaat.

Acquisitie op basis van gepubliceerde vacatures wordt niet op prijs gesteld.

Nieuwsbrief